Truy cập nội dung luôn

Nội dung

Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
14/02/2019

DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT BỊ HỦY

(Kèm theo Báo cáo số: 248 /BC-VPĐKĐĐ ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng đăng ký đất đai)

 

Số tt

Người được cấp Giấy chứng nhận

Tờ BĐ số

Thửa đất số

Địa chỉ thửa đất

Thông tin về Giấy chứng nhận bị hủy

Xã/phường/ thị trấn

Huyện/thị xã/ thành phố

Số phát hành

Số vào sổ

Ngày cấp

Cơ quan cấp

1

Ông Đào Công Dũng và bà Lê Kim Sang

18

437

Bình Phú

Gò Công Tây

BG 650973

CH00596

16/02/2012

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây

2

 

Ông Đào Công Dũng và bà Lê Kim Sang

18

386

Bình Phú

Gò Công Tây

BG 650974

CH00597

16/02/2012

Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây

 
Tin liên quan
Kế hoạch về việc triển khai thực hiện công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020    20/08/2020
Quyết định số 891/QĐ-STNMT ngày 19/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 840/QĐ-STNMT ngày 06/08/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 762/QĐ-STNMT ngày 17/7/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở TN&MT    27/08/2019
Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 14/01/2019 của Sở TN&MT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT    27/08/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    24/07/2019
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ    07/06/2019
Báo cáo việc công khai, minh bạch về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường năm 2018    18/04/2019
Danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.    14/02/2019

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 189
  Tổng lượt truy cập: 1425852