Truy cập nội dung luôn

Nội dung

Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
11/05/2015

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, xây dựng cơ chế, chính sách, kết quả thi hành, thanh tra, kiểm tra; xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ; tổ chức triển khai và hiệu quả sử dụng các dự án về đo đạc và bản đồ tại các địa phương. Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành của các Bộ, địa phương trong việc quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đánh giá ưu điểm, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và các điểm bất cập làm hạn chế kết quả thi hành Nghị định trên, từ đó kiến nghị các nội dung sửa đổi, bổ sung làm cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng, kế hoạch hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết, đánh giá trong phạm vi cả nước và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương để giúp UBND tỉnh tiến hành tổng kết, đánh giá tại địa phương về kết quả 6 năm thi hành Nghị định số 12/2002/NĐ-CP.

Mai Hương
(Nguồn: Chỉ thị số 32/2007/CT-TTg)

Tin liên quan
Hội thảo chuyên đề về công tác đo đạc và bản đồ năm 2018    01/12/2018
Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước    16/03/2017
Ứng dụng, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực    29/12/2016
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ I, khóa XIV    14/11/2016
Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ    10/06/2016
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ    12/05/2016
Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm    08/04/2016
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám    04/04/2016
Việt Nam, Lào hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới    17/03/2016
Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ    11/05/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 1541154