Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Tổ kiểm tra theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND của UBND tỉnh kiểm tra về Công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường
25/11/2020

​      Ngày 30/9/2020, Tổ kiểm tra theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND của UBND tỉnh kiểm tra về Công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường các nội dung theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 27/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Tổ kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm của Sở Tài nguyên và Môi trường về Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tại đơn vị; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Trong đó kiểm tra các nội dung cụ thể như: về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC 2020; Công văn phát động thi đua “Đẩy mạnh CCHC năm 2020” và Công văn triển khai thực hiện Chỉ số CCHC; Các báo cáo về CCHC, Kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch tuyên truyền CCHC tổ chức đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, Tài nguyên nước, khoáng sản và Biển; Kế hoạch Kiểm tra CCHC và có thành lập Tổ kiểm tra các trường hợp PAKN của người dân về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường....Qua đó, tổ kiểm tra nhắc nhở tiếp tục thực hiện kế hoạch đề ra, khắc phục hạn chế còn thiếu sót.

      Sau kiểm tra, Sở đã có văn bản gửi các phòng yêu cầu khắc phục các hạn chế. Giao Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện các tiêu chí theo Bảng Chỉ số cải cách hành chính, khi có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo kịp thời.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Thông báo về việc hướng dẫn và yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2021

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở tại Khu dân cư dọc sông Tiền - Thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Thông báo về việc viên chức Lê Minh Hoàng nghỉ việc

» Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, kết hợp nhà ở thương mại, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư

» Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý các công trình trên khu đất Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (cũ) tại ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý các công trình trên khu đất Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (cũ)

» Công văn về việc tăng cường quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã phi thương mại và cơ sở bảo tồn trên địa bàn tỉnh

» Công văn về việc triển khai NĐ số 118 của Chính Phủ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 426/BC-VPĐKĐĐ

» Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu dân cư dọc Sông Tiền - TPMT, Cty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 43
  Tổng lượt truy cập: 1400839