Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
05/04/2020

 

       Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường , tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-STNMT ngày 04 tháng 01 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, đồng thời đã tổ chức triển khai kế hoạch đến các phòng, đơn vị thực hiện, Kế hoạch số 262/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Hàng năm, Sở đều thực hiện việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai và môi trường. Công bố, công khai đầy thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các đơn vị thuộc Sở, trên cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đã đưa công việc giải quyết thủ tục hành chính vào chỉ tiêu xét thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị.

       Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng phần mềm đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tích hợp trên một cửa điện tử của tỉnh để hướng dẫn người dân kê khai các mẫu đơn; phần mềm liên thông thuế không sử dụng văn bản giấy. Tuyên truyền đến người dân việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng thông tin điện tử của Sở; Trả kết quả qua đường bưu điện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 110 thủ tục. Trong năm đã tiếp nhận 171.432 hồ sơ, giải quyết 163.357 hồ sơ, đúng hạn 158.136 hồ sơ, đạt 96,8 %, trễ hạn 5.221 hồ sơ, tỷ lệ 3,2 %. Trong đó: mức độ 2 là 32 thủ tục, mức độ 3 là 39 thủ tục, mức độ 4 là 39 thủ tục. Trong năm đã nhận 203 hồ sơ giải quyết trực tuyến.

        Quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính áp dụng phần mềm một cửa điện tử, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai áp dụng thêm phần mềm Vilis 2.0 giúp giảm trễ hạn hồ sơ, giảm áp lực thời gian do chuyển hồ sơ giấy. Việc áp dụng các phần mềm trên đã công khai quy trình, thời gian, giải quyết các hồ sơ. Giúp cho các tổ chức, cá nhân theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ của mình.

        Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các phòng, đơn vị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, củng cố tổ chức bộ máy của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tạo điều kiện cho công chức và viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được tập huấn đào tạo chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc, thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thông qua các báo cáo, các cuộc họp sơ kết ngành, họp giao ban và trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân.

        Để việc thực hiện công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

       - Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Tài nguyên và Môi trường, trong đó thống kê toàn bộ các văn bản còn hiệu lực thi hành, số văn bản, nội dung đề nghị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, số văn bản đề nghị giữ nguyên.

       - Tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

      - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung.

     - Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và từng bước thực hiện kế hoạch chuyển đổi theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

     - Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp.

Thu Hồ

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo về việc viên chức Lê Minh Hoàng nghỉ việc

» Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, kết hợp nhà ở thương mại, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang của Công ty Cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư

» Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý các công trình trên khu đất Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (cũ) tại ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý các công trình trên khu đất Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (cũ)

» Công văn về việc tăng cường quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã phi thương mại và cơ sở bảo tồn trên địa bàn tỉnh

» Công văn về việc triển khai NĐ số 118 của Chính Phủ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 426/BC-VPĐKĐĐ

» Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu dân cư dọc Sông Tiền - TPMT, Cty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Kế hoạch: Đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Công văn v/v triển khai thực hiện Thông tư số 25 của Bộ TN&MT và Công văn số 484 của Chính phủ

» Tổ chức triển khai kế hoạch của Ngành sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

» NGHỊ QUYẾT: Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

» Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 1348312