Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021
02/11/2021

          Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 406/KH-STNMT ngày 29/01/2021 đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi trường không tổ chức đối thoại trực tiếp theo Kế hoạch mà thống nhất thực hiện việc đối thoại thông qua hình thức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của các tổ chức và cá nhân như sau:

          Nội dung:

          Giải đáp các vướng mắc của cá nhân, tổ chức phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và Lĩnh vực tài nguyên nước

          Tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

          Thời gian tiếp nhận và giải đáp:

          Các tổ chức, cá nhân gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích: từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021.

          Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ giải đáp và gửi phản hồi qua mail của các cá nhân, tổ chức chậm nhất ngày 30/11/2021.

          Cách thức thực hiện:

          Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường có thể thực hiện theo một trong các cách thức như sau:

          - Gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: stnmt@tiengiang.gov.vn.

          - Gửi thư qua dịch vụ bưu chính công ích về địa chỉ: số 371 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

          - Liên hệ trực tiếp qua điện thoại (trong giờ hành chính). Số điện thoại liên hệ cụ thể như sau:

          + Phòng Quản lý đất đai: (0273) 3 882 319.

          + Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản & Biển: (0273) 3 882 320.

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải đáp các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được biết./.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

» Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Thông báo về việc hướng dẫn và yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2021

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 423
  Tổng lượt truy cập: 1565557