Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường, đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18/05/2021

          Dựa trên Kế hoạch số 646/KH-STNMT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Triển khai thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quan trắc đánh giá chất lượng môi trường tỉnh Tiền Giang đợt 1 năm 2021. Các vị trí quan trắc môi trường được phân bố trên phạm vi toàn tỉnh với các thành phần quan trắc gồm: quan trắc nước mặt nội địa, quan trắc nước biển ven bờ, quan trắc nước ngầm, quan trắc chất lượng không khí xung quanh. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 1 năm 2021 của tỉnh như sau:

          1. Diễn biến chất lượng môi trường nước mặt:

- Khu vực sông Tiền: Nhìn chung Chất lượng nước trên sông Tiền quý 1 năm 2021 đa số đạt mức A2, B1 về chất hữu cơ (COD, BOD5), TSS, N-NH4+, P-PO43-, Cl- ; đạt mức A1 về N-NO2-, N-NO3-, Coliform, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Khuyến khích người dân sinh sống quanh khu vực nếu có sử dụng nước vào mục đích sinh hoạt, ăn uống thì cần phải xử lý lắng lọc, khử trùng kỹ trước khi đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.

- Khu vực huyện Cái Bè, Cai Lậy và Tân Phước: Chất lượng nước tại hầu hết các điểm quan trắc đa số đạt mức A1, A2 về chỉ tiêu N-NO3-, P-PO43 , Cl-, Coliform; đạt mức A2, B1 về chỉ tiêu TSS, chất hữu cơ (COD,BOD5), N-NH4+, riêng tại vị trí NM13-Kênh 12-cầu Quản Oai-Nguyễn Văn Tiếp, thị xã Cai Lậy và NM14-Kênh 7-Nguyễn Văn Tiếp, huyện Cái Bè có chỉ tiêu TSS vượt 1,25 ÷ 1,34 lần so với quy chuẩn B2. Đa số các vị trí vượt chỉ tiêu N-NO2- khá cao, giá trị vượt từ 1,06 ÷ 9,52 lần so với quy chuẩn. Đây đều là những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu dân cư và chợ, mức độ ô nhiễm tùy thuộc vào mật độ dân số và mật độ tập trung chợ tại từng khu vực. Vì vậy, người dân sống ven các con kênh, rạch về cảm quan nên đặc biệt chú ý đến chất lượng nước cũng như màu nước, rồi mùa vụ canh tác nhất là những khi tới đợt người nông dân xả nước từ ruộng xuống kênh, bên cạnh đó cần phải có biện pháp xử lý phù hợp với quy chuẩn trước khi đưa vào sử dụng, nhằm đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bản thân, gia đình và xã hội.

- Khu vực tuyến kênh tiếp giáp địa phận 2 tỉnh Tiền Giang, Long An: Chất lượng nước tại các kênh, rạch nội đồng nhìn chung đạt mức A1 về N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, Cl-, Coliform; đạt mức B1, B2  về TSS, Chất hữu cơ (COD, BOD5); riêng tại vị trí NM17-Kênh Trương Văn Sanh-Vàm Cỏ Tây, huyện Tân Phước có chỉ tiêu N-NO2- vượt 1,14 lần so với quy chuẩn. So với cùng kỳ năm 2020, chất lượng nước trong khu vực có sự cải thiện. Chất lượng nước có thể dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

- Khu vực thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo: Chất lượng nước tại một số điểm quan trắc không tốt, chỉ đạt mức có thể dùng cho tưới tiêu hoặc giao thông thủy. Các vị trí quan trắc đạt mức B1, B2 về thông số TSS; đạt A2, B1 về Chất hữu cơ (COD, BOD5), N-NH4+; đạt mức A1, A2 về N-NO3-, N-NO2- , P-PO43-, Cl-, Coliform. Riêng tại vị trí NM22-Cầu Bình Đức, thành phố Mỹ Tho có chỉ tiêu TSS vượt 1,16 lần, vị trí NM24-Cầu Tân Hương, huyện Châu Thành và NM35-Cầu Cá Ngang thuộc Thạnh Phú, huyện Châu Thành có chỉ tiêu N-NO2-  vượt 1,06 ÷ 6 lần, NM25-Cầu Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo và NM27-Cầu Bình Phan, huyện Chợ Gạo có chỉ tiêu Cl- vượt 1,21 ÷ 10,95 lần.

- Khu vực thị xã Gò Công, huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông: giá trị DO trong đợt quan trắc này khá thấp ở các vị trí NM26-Kênh Chợ Gạo (cống Đồng Sơn) – sông Tra, huyện Gò Công Tây và NM32-Cống Cần Lộc  (giáp ranh giữa 2 xã Kiểng Phước và thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông), không đạt quy chuẩn B2. Nhìn chung chất lượng nước trong khu vực đa số đạt mức B1, B2 về chỉ tiêu TSS, về chất hữu cơ (COD, BOD5), N-NH4+; đạt mức A1, A2 về chỉ tiêu P-PO43-, N-NO3-, Coliform; riêng tại vị trí NM26, NM32 và NM33-Cống Vàm Tháp – xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông có chỉ tiêu TSS vượt từ 1,02 ÷ 1,67 lần, một số điểm có giá trị N-NO2- khá cao và vượt chuẩn từ 1,14 ÷ 2,52 lần (NM30-Cầu Long Chánh, thị xã Gò Công; NM31-Cầu Tân Hòa – thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông và NM32. Nhìn chung, chất lượng nước tại các điểm quan trắc không tốt chỉ đạt mức có thể dùng cho tưới tiêu hoặc giao thông thủy.

Hình ảnh quan trắc nước mặt

          2. Diễn biến chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn:

     Qua kết quả quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quý 1 năm 2021 cho thấy: chất lượng môi trường không khí tại các điểm quan trắc khu vực đô thị và nông thôn vẫn trong hiện trạng tương đối tốt, hầu hết các thông số đều đạt giá trị giới hạn cho phép, tuy nhiên, một số điểm có giá trị vượt so với Quy chuẩn về Độ ồn (K2-Ngã ba Trung Lương – Phường 10; K4-Bến xe Tiền Giang – Phường 5; K10-Bệnh viện Đa Khoa khu vực Gò Công; K16-Chợ Cái Bè – Thị trấn Cái Bè; K18-Cầu Mỹ Thuận (quốc lộ 1A); K22-Ngã tư Cai Lậy gần cầu Cai Lậy; K35-Khu vực Chợ Gò Công Đông), Bụi TSP (K14-Bãi rác Tân Lập – Xã Tân Lập 1 – huyện Tân Phước), nguyên nhân chủ yếu là do đây là những vị trí có mật độ giao thông cao. So với cùng kỳ năm 2020, số vị trí vượt quy chuẩn về Độ ồn có tăng 1 vài vị trí và vẫn có sự phát hiện nồng độ H2S, NH3, Mercaptan khá cao tại một số vị trí ô nhiễm đặc trưng, cụ thể: NH3 (K11-Bãi rác Long Chánh – Xã Long Chánh; K14; K33-Bãi rác Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Bình – Gò Công Tây; K34-Làng nghề chế biến thủy sản: TT Vàm Láng – huyện Gò Công Đông), H2S (K11, K14, K33, K34), Mercaptan (K11, K14, K34).

Hình ảnh quan trắc môi trường không khí

          3. Diễn biến chất lượng môi trường nước ngầm:

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quý 1 năm 2021 cho thấy chất lượng nước ngầm tại một số điểm quan trắc chưa đảm bảo tiêu chí dùng cho mục đích sinh hoạt, một số vị trí có giá trị vượt so với Quy chuẩn về: pH (NG1-Khu vực xã Đạo Thạnh), Độ cứng (NG19-Khu vực xã Tân Lý Đông; NG29-Khu vực xã Lương Hòa Lạc), TDS (NG7-Khu vực xã Bình Đông; NG30-Khu vực xã Thạnh Nhựt; NG32-Khu vực Bình Phú),  Cl- (NG6-Nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang – xã Trung An; NG7-Khu vực xã Bình Đông; NG15-Khu vực xã Hưng Thạnh;NG19; NG30-Khu vực xã Thạnh Nhựt; NG32), Fe (NG7), Coliform (NG7; NG24-Khu vực ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy; NG32). So với cùng kỳ năm 2020, chỉ tiêu pH có 1 vị trí không đạt quy chuẩn và có sự tăng giảm thông số ô nhiễm ở một vài vị trí, chất lượng nước tại các khu vực có theo dõi thêm chỉ tiêu TDS, cho thấy chỉ tiêu này khá cao tại 1 số vị trí, cần tiếp tục theo dõi trong các đợt quan trắc sau.

          4. Diễn biến chất lượng Môi trường nước biển ven bờ:

Chất lượng nước biển ven bờ trong đợt 1 năm 2021 có giá trị TSS khá cao ở các vị trí, tất cả các vị trí quan trắc có giá trị TSS vượt từ 1,56 ÷ 4,76 lần so với QCVN 10-MT:2015/BTNMT, 05/09 vị trí (B1-Cửa sông Soài Rạp; B6-Khu vực Phú Tân; B8-Khu vực  xã Phú Đông; B9-Bến cá Đèn Đỏ xã Tân Thành, Gò Công Đông; B10- Bến cá Vàm Láng, thị trấn Vàm Láng, Gò Công Đông) có giá trị N-NH4+ vượt từ 1,2 ÷ 1,6 lần so với quy chuẩn, các chỉ tiêu còn lại đều đạt quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. So với cùng kỳ năm 2020, chất lượng nước biển không có sự biến động đáng kể./.

Phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

» Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới

» [Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND

» Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Huỳnh Thị Hồng Gấm)

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Châu Thị Ngọc Chân)

» Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021

» Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nguyễn Thị Thùy Kiều)

» Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

» Thông báo lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2021

» Thông báo về việc triển khai thực hiện nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên

» Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin

» Thông báo về việc hướng dẫn và yêu cầu thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2021

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở tại Khu dân cư dọc sông Tiền - Thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Thông báo về việc viên chức Lê Minh Hoàng nghỉ việc

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 813
  Tổng lượt truy cập: 1502703