Chi tiết bài viết

Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

STT Tên công trình Giấy phép Vị trí công trình khai thác Phạm vi Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ
ấp huyện
HUYỆN CÁI BÈ
1 Công trình khai thác nước dưới đất của hộ kinh doanh Võ Thanh Bé   Mỹ Phú A Hậu Mỹ Phú Cái Bè 20  mét tính từ miệng giếng 1154/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
2 Công ty Cổ phần nước và môi trường Quốc Việt    Khu Phố Hòa Hưng Cái Bè Vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác của công trình khai thác là 800 mét về phía thượng lưu và 200 về phía hạ lưu sông Tiền; phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đoạn sông Tiền nơi đặt công trình với chiều dài 1.000 mét và chiều rộng là 15 mét  884/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
3 Hộ kinh doanh Lê Văn Hùng   Mỹ Trinh Thiện Trung Cái Bè 20  mét tính từ miệng giếng 944/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
4 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH một thành viên Phước Lộc Thiên Hộ   Hậu Quới Hậu Mỹ Bắc B Cái Bè 20  mét tính từ miệng giếng 531/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
5 Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Tường B   Mỹ Tường B Hậu Mỹ Trinh Cái Bè 20  mét tính từ miệng giếng 535/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
6 Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trí 02/GP-UBND Mỹ Trung Mỹ Hội Cái Bè 20  mét tính từ miệng giếng 330/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CAI LẬY
7 1298/QĐ-UBND 17/5/2018 Công trình khai thác nước dưới đất của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Tiên   Mỹ Lợi A Long tiên Cai Lậy 20  mét tính từ miệng giếng 1298/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
8 Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp 4 xã Phú Cường 277/GP-UBND 5B Phú Cường Cai Lậy 20  mét tính từ miệng giếng 101/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
9 công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nguyên   Bình Tịnh Bình Phú Cai Lậy 20  mét tính từ miệng giếng 534/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CHÂU THÀNH
10 Công trình khai thác nước dưới đất của bà Trần Thị Ngọc Tâm   7 Tam Hiệp Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 1245/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
11 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Thái Hải   Khu Phố Tam Hiệp Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 1132/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
12 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV Thái Hải   Khu Phố Tam Hiệp Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 1120/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
13 Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Hữu Hòa   Hữu Hòa Hữu Đạo Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 1151/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
14 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty Thiên Phát. 286/GP-UBND Tây Hoà Song Thuận Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 343/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
15 Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân Phú Quí 284/GP-UBND Long Bình A Long Hưng Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 344/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
16 Công trình khai thác nước dưới đất của Cty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hữu Đức 207/GP-UBND Tân Quới Tân Lý Đông Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 3465/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
17 Công trình khai thác nước dưới đất của Viện cây ăn quả Miền Nam 200/GP-UBND Đông Long Định Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 3698/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
18 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Thủy Triều 256/GP-UBND Lộ Ngang Bình Đức Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 3699/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
19 Công trình khai thác nước dưới đất của Hợp tác xã Thới Thành 270/GP-UBND Bắc B Điềm Hy Châu Thành 20  mét tính từ miệng giếng 3823/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN TÂN PHƯỚC
18 Công trình khai thác nước dưới đất của Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Thuận Phát    4 Tân Hoà Thành Tân Phước   536/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
19 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV thực phẩm xanh D và A 206/GP-UBND 2 Thạnh Tân Tân Phước 20  mét tính từ miệng giếng 3824/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
TP. MỸ THO
20  Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn ấp Mỹ Lương 1155/QĐ-UBND Mỹ Lương Mỹ Phong Mỹ Tho   1155/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
21 Công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Kinm Ngân 1, 2 255/GP-UBND 62/3, Nguyễn Huỳnh Đúc Phường 2 Mỹ Tho 20  mét tính từ miệng giếng 3697/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
22 Công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Phú Quí 248/GP-UBND Long Hưng Phước Thạnh Mỹ Tho 20  mét tính từ miệng giếng 3749/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
HUYỆN CHỢ GẠO
23 Công trình khai thác nước dưới đất của tổ hợp tác cây nước ấp Trung Chánh   Trung Chánh Trung Hòa Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 1152/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
24 Công trình khai thác nước dưới đất của hộ kinh doanh Ban vận đông công trình giếng nước tầng sâu   Vĩnh Phước Đăng Hưng Phước Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 1153/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
25 Công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH TMDV cấp nước Lộc Tuyền    Mỹ Thạnh Hoà Định Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 532/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
26 Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Phạm Thanh Quốc    Lương Phú B Lương Hoà Lạc Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 533/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
27 Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Phạm Thị Hân 261/GP-UBND Bình Khương I Bình Phục Nhứt Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 4001/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
28 công trình khai thác nước dưới đất của Hộ chăn nuôi Phùng Văn An 07/GP-UBND Lương Phú C Lương Hoà Lạc Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 342/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
29 Công trình khai thác nước dưới đất của Hộ kinh doanh Nuyễn Thị Hồng Duyên 247/GP-UBND Tân Mỹ Tân Bình Thạnh Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 3464/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
30 Công trình khai thác nước dưới đất của Tổ hợp tác ấp Điền Mỹ 232/GP-UBND Điền Mỹ Long Bình Điền Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 3464/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
31 Công trình khai thác nước dưới đất của Ông Nguyễn Hữu Thành 262/GP-UBND Bình Ninh Bình Phục Nhứt Chợ Gạo 20  mét tính từ miệng giếng 3822/QĐ-UBND (Tải Quyết định)
Tin liên quan
Danh sách các công trình khai thác nước đã được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt    25/05/2018
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.    22/05/2018
Hồ sơ theo dõi giao nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.    18/05/2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm máy móc, thiết bị.    10/05/2018
Thông báo đường dây nóng    07/05/2018
Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường    07/05/2018
Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu    26/03/2018
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..    05/01/2018
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    06/12/2017
Thông báo các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường    20/09/2017