Chi tiết bài viết

Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang định kỳ 05 năm (2016 - 2020)

Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về

Tin liên quan
Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang định kỳ 05 năm (2016 - 2020)    21/03/2016
Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang    06/05/2015
Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tiền Giang    06/05/2015