Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Chi tiết tin tạm thời không có.

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2021

          Thực hiện Công văn số 2758/BTNMT-TTTNMT ngày 21/5/2021 của Bộ Tài Nguyên môi trường về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 2088/KH-STNMT ngày 28/5/2021 tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề "Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam" hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới với chủ đề "Đại dương: Sự sống và sinh kế" năm 2021, trong đó tập trung vào những hoạt động sau:

          - Treo băng ron tuyên truyền tại trụ sở các UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các tuyến đường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho.

          - Phát sóng poster tuyên truyền trong 08 ngày (mỗi ngày 2 lần, từ ngày 01/6/2020 đến ngày 08/6/2020), thời gian phát sóng 6g30, 17g30 trong ngày, thời lượng phát sóng 2 phút.

          - Phát sóng phóng sự 02 ngày (mỗi ngày phát 01 lần vào lúc 11 giờ 00 phút (chủ nhật) ngày 06/6/2021 và ngày 13/6/2021), mỗi ngày phát sóng 01 chủ đề, thời lượng phát sóng 5 phút.

          Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội.

          Cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghi lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghi lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biển đảo cho cộng đồng; tạo điều kiện và quyền hợp pháp cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, biển đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

​          Tạo thành một chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới trong tháng 6 năm 2021 nhằm tăng hiệu quả truyền thông, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng trên phạm vi cả nước.

Một số hình ảnh tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021.


Tin liên quan
[Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia    25/08/2021
Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Số: 09/2020/NQ-HĐND    19/08/2021
Nghị quyết: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, số 10/2020/NQ-HĐND    19/08/2021
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    13/08/2021
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    13/08/2021
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2021    08/06/2021
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2021 với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế”    08/06/2021
Các hoạt động của tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06 và ngày quốc tế đa dạng sinh học 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/06/2021
Về việc triển khai Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ    02/06/2021
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang    24/05/2021

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 124
  Tổng lượt truy cập: 1541157