Truy cập nội dung luôn

Nước - Biển và hải đảo

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường
05/04/2020

 

       Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường , tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-STNMT ngày 04 tháng 01 năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, đồng thời đã tổ chức triển khai kế hoạch đến các phòng, đơn vị thực hiện, Kế hoạch số 262/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Hàng năm, Sở đều thực hiện việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai và môi trường. Công bố, công khai đầy thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các đơn vị thuộc Sở, trên cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đã đưa công việc giải quyết thủ tục hành chính vào chỉ tiêu xét thi đua khen thưởng hàng năm của đơn vị.

       Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng phần mềm đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tích hợp trên một cửa điện tử của tỉnh để hướng dẫn người dân kê khai các mẫu đơn; phần mềm liên thông thuế không sử dụng văn bản giấy. Tuyên truyền đến người dân việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng thông tin điện tử của Sở; Trả kết quả qua đường bưu điện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 110 thủ tục. Trong năm đã tiếp nhận 171.432 hồ sơ, giải quyết 163.357 hồ sơ, đúng hạn 158.136 hồ sơ, đạt 96,8 %, trễ hạn 5.221 hồ sơ, tỷ lệ 3,2 %. Trong đó: mức độ 2 là 32 thủ tục, mức độ 3 là 39 thủ tục, mức độ 4 là 39 thủ tục. Trong năm đã nhận 203 hồ sơ giải quyết trực tuyến.

        Quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính áp dụng phần mềm một cửa điện tử, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai áp dụng thêm phần mềm Vilis 2.0 giúp giảm trễ hạn hồ sơ, giảm áp lực thời gian do chuyển hồ sơ giấy. Việc áp dụng các phần mềm trên đã công khai quy trình, thời gian, giải quyết các hồ sơ. Giúp cho các tổ chức, cá nhân theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ của mình.

        Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các phòng, đơn vị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, củng cố tổ chức bộ máy của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tạo điều kiện cho công chức và viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được tập huấn đào tạo chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc, thường xuyên kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thông qua các báo cáo, các cuộc họp sơ kết ngành, họp giao ban và trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân.

        Để việc thực hiện công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

       - Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Tài nguyên và Môi trường, trong đó thống kê toàn bộ các văn bản còn hiệu lực thi hành, số văn bản, nội dung đề nghị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung, số văn bản đề nghị giữ nguyên.

       - Tăng cường công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực thi chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

      - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục sửa đổi, bổ sung.

     - Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và từng bước thực hiện kế hoạch chuyển đổi theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

     - Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp.

Thu Hồ

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổ chức triển khai kế hoạch của Ngành sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

          Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Kế hoạch số 58/KH-CAT-PTr ngày 07/01/2020 của Công an tỉnh về việc đảm  bảo an ninh, trật tự cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Công văn số 1842-CV/TU ngày 03/01/2020 của Tỉnh ủy Tiền Giang, Công văn số 37/UBND-TKTH ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Sáng ngày 30/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo đầu năm sau nguyên đán Canh Tý năm 2020 với thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc, công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Xem trước

           Tại buổi họp báo các phòng, đơn vị đã báo cáo công tác bảo vệ cơ quan vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các công chức, viên chức được phân công trực, đảm bảo trực đủ 100% số lượng, đúng giờ giấc, bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan. Qua mỗi ca trực có đánh giá tình hình và bàn giao từ ca trực trước cho ca trực sau đầy đủ không để mất tài sản hay sự cố khác.

            Tất cả các cán bộ công chức của đơn vị khi về vui xuân với gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật xảy ra.

         Đồng chí Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhanh chóng tập trung, tiếp tục triển khai ngay kế hoạch công việc của năm với tinh thần,  thái độ, giờ giấc làm việc nghiêm túc theo quy định./.


Tin liên quan
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ    30/03/2020
Bản tin Tài nguyên Nước số 02/2020    19/03/2020
Về việc triển khai hướng dẫn quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường trong chăm sóc và điều trị người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới của virus Corona (nCOV)    18/03/2020
Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng tránh dịch COVID -19"    18/03/2020
Bản tin Tài nguyên Nước tháng 3/2020    18/03/2020
Đại hội Chi bộ 4 - Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022    17/03/2020
Đại hội Chi bộ 2 - Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022    17/03/2020
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT    10/03/2020
Thư chúc mừng của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3    06/03/2020
Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ    04/03/2020

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 228
  Tổng lượt truy cập: 1013333