Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật

Thông báo: Yêu cầu báo giá tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chỉnh lý, số hóa hồ sơ lưu trữ và tích hợp vào cở sở dữ liệu đất đai của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai”
04/08/2021

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết Quyết định số 886/QĐ-STNMT

Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021: 835/QĐ-STNMT

Quyết định Về việc giao dự toán đặt hàng thực hiện nhiệm vụ "Quan trắc nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021": 840/QĐ-STNMT

Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021: 844/QĐ-STNMT

Quyết định Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021: 872/QĐ-STNMT


Tin liên quan
Thông báo thời gian tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021    02/11/2021
Công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh Tiền Giang, cả nước, các vùng kinh tế - xã hội    21/10/2021
Quyết định số 886/QĐ-STNMT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường    15/10/2021
Công văn số 3449/STNMT-QLĐĐ Về việc nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia - Nhóm Ngân hàng thế giới    09/09/2021
[Video] Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia    25/08/2021
Quyết định số 471/QĐ-STNMT ngày 06/05/2020 Về việc phê duyệt công bố công khai điều chỉnh, bổ sung ngân sách năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường    19/08/2021
Quyết định 1476/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở TN&MT Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020    19/08/2021
Quyết định số 1497/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 về việc ban hành quy chế Quản lý tài sản công tại Sở Tài nguyên và Môi trường    19/08/2021
Công văn 569/STNMT-VP ngày 14/02/2020 về việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và báo cáo kê khai bổ sung đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản    19/08/2021
Công văn 2919/STNMT- VP ngày 29/06/2020 của Sở TN&MT về việc báo cáo công khai dự toán năm 2020    19/08/2021

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 123
  Tổng lượt truy cập: 1541156