Chi tiết bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang tổ chức thành công Hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 29/5/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Tiền Giang; Căn cứ Công văn số 2560/UBND-KTN ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Tiền Giang.

Được sự chấp thuận của của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 09/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang long trọng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị với mục tiêu tăng cường tuyên truyền, triển khai, phổ biến cụ thể hóa các thông tin về dầu tràn; quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; nâng cao năng lực và trách nhiệm của cấp quản lý nhà nước; nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác ứng phó và khắc phục sự cố môi trường; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Tiền Giang.                     

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm các sở ban ngành tỉnh, Phòng Tài cấp huyện và gần 500 đại biểu là cán bộ, nhân viên của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu tham gia hội nghị tập huấn.
Hình ảnh: Các đại biểu tham dự tại Hội nghị ngày 09/12/2016

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được các báo cáo viên có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn của Trung tâm ứng phó phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam phổ biến các kiến thức liên quan đến việc ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở như: tổng quan về sự cố tràn dầu; các yêu cầu pháp luật chi phối hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; các phương pháp ứng phó sự cố tràn dầu cơ bản; phân loại đường bờ và phương pháp làm sạch; quản lý chất thải, an toàn và sức khỏe trong ứng phó, xác định thiệt hại và bồi thường khi có sự cố tràn dầu xảy ra,….

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận liên quan đến công tác quản lý thực tế tại cơ sở của mình để các báo cáo viên hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc.

Nguyễn Văn Liêm - Chi cục Bảo vệ môi trường

Tin liên quan
Thành phố Mỹ Tho tăng cường thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị    22/07/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và ra quân thực hiện công trình “Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”    10/07/2018
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân trồng cây nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng    11/04/2018
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    06/12/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm tỉnh Tiền Giang năm 2017    15/07/2017
Cục kiểm soát ô nhiễm tổ chức Hội thảo “kháng thuốc và sức khỏe môi trường”    06/06/2017
Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt    28/05/2017
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi công tác thanh, kiểm tra là nhiệm vụ ưu tiên số 1    14/03/2017
Họp Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2017    02/03/2017