Chi tiết bài viết

Nâng cao hiệu quả ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất trên biển

Bộ TN&MT đang xây dựng Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

 
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc chủ trì cuộc họp

Quy chế này nhằm thay thế Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành năm 2005 và sửa đổi năm 2013 (Quy chế 02). Quy chế này quy định các hoạt động ứng phó tràn dầu trên toàn lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam, nhưng còn thiếu các nội dung liên quan đến lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu các cấp, đồng thời không đề cập đến hoạt động ứng phó với sự cố hóa chất độc.

Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã thành lập Tổ soạn thảo  đến từ các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, GTVT, Nông nghiệp, Tư pháp…, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp lấy ý kiến mới đây, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh phạm vi điều chỉnh của Quy chế. Có 3 nhóm ý kiến: Sẽ sửa đổi Quy chế 02 và bổ sung đối tượng "ứng phó sự cố hóa chất độc", nhằm tránh trùng lặp nội dung hoạt động ứng phó khi phải ban hành riêng một văn bản nữa về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên đất liền; Hoặc vẫn ban hành Quy chế riêng theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Hoặc chỉ xây dựng Quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc hại trên biển, vẫn sử dụng Quy chế 02 cho sự cố tràn dầu.


Đại diện từ nhiều Bộ ngành tham gia cuộc họp

Về sự phối hợp giữa các cơ quan trong ứng phó sự cố, nhiều ý kiến đề nghị  cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ quản lý ngành là Bộ TN&MT, Bộ Công Thương với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn (là cơ quan chỉ đạo, điều phối công tác ứng phó sự cố). Hiện nay, theo Quy chế 02, việc lập, tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó với sự cố tràn dầu các cấp đều đang giao cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc, việc xây dựng quy chế là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong công tác này, các cơ quan khác làm nhiệm vụ hỗ trợ, sự liên kết trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dàu, hóa chất độc hại các cáp.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần xác định lại chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ về ứng phó sự cố hóa chất độc trong quyết định thành lập để phù hợp với tình hình sau khi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tập hợp các ý kiến để sớm đưa ra bản dự thảo hoàn chỉnh, trình lên Thủ tướng Chính phủ để kịp được phê duyệt trong tháng 7/2016.

Khánh Ly
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

Tin liên quan
Chợ Gạo tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018    04/04/2018
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017    26/03/2018
Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung    27/02/2017
Lễ phát động Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”    06/10/2016
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước    28/09/2016
Tìm giải pháp đột phá, hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL    27/09/2016
Thủ tướng nói về an ninh nguồn nước sông Mekong, căng thẳng Biển Đông    09/09/2016
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng    04/08/2016
Giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó xâm nhập mặn    03/08/2016
Khẩn trương hoàn thiện “Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”, trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2, Khóa XIV    06/07/2016