Chi tiết bài viết

Mùi hôi: Thực trạng và giải pháp trong công tác quản lý

1. Thực trạng
Ngăn ngừa suy thoái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiện đang là mục tiêu hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, bên cạnh các vấn đề cần giải quyết từ rác thải, nước thải, vấn đề mùi hôi cũng đang là một vấn đề gây bức xúc trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đánh giá việc phát sinh mùi hôi trên địa bàn tỉnh phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp (loại hình chế biến thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chế biến thủy sản, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nấu nhựa); từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm; từ các bãi đổ, bãi chôn lấp rác thải và từ một số kênh rạch ô nhiễm…)
Việc kiểm soát ô nhiễm về mùi hôi hiện nay được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường, về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ và về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ dựa trên các thông số Amoniac, Methyl mecarptan, Hydrosunfua, Toluen, Xylen…
Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định:  nghiêm cấm: "Thải khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí"; tại Điều 68 của Luật này cũng quy định: "Cơ sở sản xuất phát tán mùi ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư". Kèm theo các quy định đó thì Nghị định số 179 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có các chế tài đối với các hành vi vi phạm trên. Mức phạt đối với từng hành vi vi phạm cụ thể thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 1 tỷ đồng.
Dù pháp luật đã có những quy định liên quan đến việc quản lý ô nhiễm môi trường do mùi hôi. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý nhà nước đối với ô nhiễm môi trường do mùi hôi hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:
Tuy các thông số gây mùi đã được thể hiện trong quy chuẩn kiểm soát các hoạt động có liên quan đến mùi hôi; Tuy nhiên, ngưỡng phát hiện mùi của con người rất nhạy trong khi quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam đang quy định ở mức tương đối cao. Cho đến nay, các kết quả phân tích trong quá trình thanh, kiểm tra ở các cơ sở đối với các thông số về khí thải gây mùi hôi đều không phát hiện hoặc phát hiện ở mức rất thấp so với quy chuẩn; hiện chưa có quy chuẩn kỹ thuật môi trường riêng cho loại hình sản xuất có phát mùi hôi…nên việc kiểm soát các yếu tố gây mùi cũng như việc xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng này rất khó khăn.
Thực tế, tại tỉnh Tiền Giang thời gian qua vấn đề mùi hôi tại một số khu vực như: Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Khu Công nghiệp Tân Hương, các bãi chôn lấp rác thải tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được phản ánh rất nhiều và cũng chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cơ sở pháp lý, đặc biệt là các tiêu chuẩn, quy chuẩn đặc thù để kiểm soát nên công tác giải quyết đối với vấn đề mùi hôi thời gian qua vẫn còn kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
2. Công tác giải quyết thời gian qua: Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã rất nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước đối với ô nhiễm môi trường do mùi hôi như:
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các cá nhân, tổ chức; giám sát doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc vận hành các hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường;Tổ chức đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cơ quan nhà nước để họ thấy được sự bức xúc của người dân, qua đó quan tâm đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, tạo sự chia sẻ, đồng cảm của người dân với cơ quan nhà nước.
- Tổ chức thẩm định chặt chẽ hồ sơ môi trường của các Dự án có khả năng gây ô nhiễm mùi hôi cao, đảm bảo cơ sở khoa học, tính khả thi, hiệu quả xử lý của các công nghệ xử lý khí thải, mùi hôi được áp dụng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động có gây mùi hôi kéo dài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ, cũng như tham khảo ý kiến chuyên gia trong việc đầu tư hệ thống xử lý mùi hôi để có hướng xử lý phù hợp.
Tuy nhiên, hiện nay vấn đề mùi hôi trong hoạt động sản xuất vẫn chưa được giải quyết triệt để.
3. Một số giải pháp, định hướng:
Để kiểm soát và giải quyết vấn đề trên thì số các giải pháp cần quan tâm thực hiện:
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở đang hoạt động có phát sinh mùi hôi, đặc biệt là việc kiểm soát quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải để hạn chế mùi hôi phát tán. xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường theo quy định pháp luật.
- Cần thực hiện tốt quy hoạch, đặc biệt việc phát triển sản xuất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh. Hạn chế việc phát sinh cơ sở mới bên ngoài các khu công nghiệp khu sản xuất tập trung. Đối với các KCN, CCN cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc BVMT theo thẩm quyền quản lý.
- Các cơ quan quản lý nhà nước phải có sự phối hợp chặt chẽ trong cấp phép đối với các dự án đầu tư mới, các phương án sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng xem xét các yếu tố môi trường, đặc biệt là các loại hình có phát sinh khí thải và mùi hôi trước khi tiến hành cấp phép; kiên quyết không cấp mới, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung đối với những ngành, nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường nói chung và làm phát sinh mùi hôi nói riêng.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập khu riêng dành cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường khó khắc phục để di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là mùi hôi kéo dài theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
- Tiếp tục kiến nghị với Bộ TN&MT xem xét ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đặc thù, trong đó có bổ sung chi tiết các thông số gây mùi để làm cơ sở pháp lý trong việc kiểm tra, kiểm soát cũng như chế tài khi các doanh nghiệp vi phạm…. 

Tin liên quan
Thành phố Mỹ Tho tăng cường thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị    22/07/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và ra quân thực hiện công trình “Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”    10/07/2018
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân trồng cây nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng    11/04/2018
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    06/12/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm tỉnh Tiền Giang năm 2017    15/07/2017
Cục kiểm soát ô nhiễm tổ chức Hội thảo “kháng thuốc và sức khỏe môi trường”    06/06/2017
Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt    28/05/2017
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi công tác thanh, kiểm tra là nhiệm vụ ưu tiên số 1    14/03/2017
Họp Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2017    02/03/2017