Chi tiết bài viết

Họp Ban chỉ đạo Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam

Sáng ngày 14/4/2016 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam nhằm đánh giá tiến độ thực hiện và thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xây dựng Đề án. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên của Ban chỉ đạo Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và một số chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch biển và hải đảo.
 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam được xây dựng với cơ sở pháp lý quan trọng là Điều 44, Luật Biển Việt Nam và đang tích cực chuẩn bị nội dung để có thể trình Quốc hội xem xét phê duyệt trong năm 2016. Quy hoạch sử dụng biển là một loại quy hoạch mới không chỉ ở Việt Nam mà còn mới đối với cả các quốc gia phát triển về biển trên thế giới, do vậy một số quan điểm tiếp cận cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là quy hoạch sử dụng biển dựa trên quan điểm tiếp cận hệ sinh thái. Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam được xây dựng nhằm bảo đảm sử dụng bền vững các vùng biển và hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia Việt Nam trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng Biển Việt Nam đang được xây dựng bao gồm các nội dung: Thời gian quy hoạch, phạm vi quy hoạch, phương pháp tiếp cận, phân vùng chức năng biển Việt Nam, quy hoạch tổng hợp sử dụng biển Việt Nam, quy hoạch tổng hợp sử dụng các vùng biển, bản đồ quy hoạch sử dụng biển Việt Nam các tỷ lệ…
 


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cũng đã đưa ra các một số nội dung còn vướng mắc để xin ý kiến của Ban chỉ đạo, bao gồm: Phạm vi thời gian, không gian của quy hoạch, kết quả phân vùng biển, các nội dung về khu vực nhạy cảm và quy định tính mật trong quy hoạch.

Góp ý cho các vấn đề này, các thành viên Ban chỉ đạo và các chuyên gia đã phân tích cụ thể các nội dung có liên quan và đưa ra nhiều phương án xử lý về các vấn đề còn vướng mắc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam nhằm bảo đảm sử dụng bền vững các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là căn cứ pháp lý để xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của các cấp, ngành; giảm thiểu tối đa các mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng biển, hải đảo, góp phần giữ gìn, bảo tồn và bảo vệ lâu bền các giá trị tự nhiên, văn hóa - lịch sử môi trường trên các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; từng bước nâng cao nhận thức về biển nhằm hướng tới sử dụng bền vững các giá trị của biển và hải đảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam trình Quốc hội xem xét phê duyệt trong năm 2016, Thứ trưởng đề nghị các thành viên của Ban chỉ đạo Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam cần tích cực phối hợp để triển khai thực hiện các nội dung quan trọng còn lại; đặc biệt tiếp thu các ý kiến và tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để có được Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam hoàn chỉnh, trình các cấp có thẩm quyền đúng thời hạn được giao.

Đối với các vấn đề đang vướng mắc liên quan đến thời gian Quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, thời gian của Quy hoạch nên giữ theo phương án đã được phê duyệt của Quyết định 2449/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015 về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam" là quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Đối với phạm vi không gian của quy hoạch, Thứ trưởng đề nghị đơn vị thực hiện dự án cần phải tổ chức các hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành và các chuyên gia có liên quan xem xét lựa chọn để phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

"Việc phân vùng biển cần phải theo các quy định trong Luật Biển ViệtNamvà các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, Đề án cũng cần cân nhắc tới các phương án bảo mật thông tin để phù hợp với tình hình hiện tại…" – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

 

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn/

 

 

Tin liên quan
Chợ Gạo tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018    04/04/2018
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017    26/03/2018
Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung    27/02/2017
Lễ phát động Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”    06/10/2016
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước    28/09/2016
Tìm giải pháp đột phá, hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL    27/09/2016
Thủ tướng nói về an ninh nguồn nước sông Mekong, căng thẳng Biển Đông    09/09/2016
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng    04/08/2016
Giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó xâm nhập mặn    03/08/2016
Khẩn trương hoàn thiện “Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”, trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2, Khóa XIV    06/07/2016