Chi tiết bài viết

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 14/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Nghị quyết có quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mức thu phí như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp phí: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thu phí: các cơ quan nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Mức thu phí: thu theo nhóm dự án và tổng vốn đầu tư. Mức thu cụ thể như sau:  

                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng/1 báo cáo, đề án

Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)/dự án

<50

>50 và <100

>100 và <200

>200 và <500

>500

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

 

5,0

 

 

6,5

 

 

12,0

 

 

14,0

 

 

17,0

 

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

 

6,9

 

 

8,5

 

 

15,0

 

 

16,0

 

 

25,0

 

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

 

7,5

 

9,5

 

17,0

 

18,0

 

25,0

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

7,8

 

 

9,5

 

 

17,0

 

 

18,0

 

 

24,0

 

Nhóm 5. Dự án giao thông

 

8,1

 

 

10,0

 

 

18,0

 

 

20,0

 

 

25,0

 

Nhóm 6. Dự án công nghiệp

 

8,4

 

10,5

 

 

19,0

 

 

20,0

 

 

26,0

 

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

5,0

 

 

6,0

 

 

10,8

 

 

12,0

 

 

15,6

 

Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được Hội đồng thẩm định thông qua, thì mức thu để thẩm định lại bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức.

Nhằm để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 09/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3725/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Huỳnh Thị Tú Quyên-CCBVMT

Tin liên quan
Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2018
Thành phố Mỹ Tho tăng cường thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị    22/07/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” và ra quân thực hiện công trình “Nông dân Tiền Giang tích cực thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”    10/07/2018
Phường 5, thành phố Mỹ Tho ra quân trồng cây nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng    11/04/2018
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường    06/12/2017
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    16/08/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm tỉnh Tiền Giang năm 2017    15/07/2017
Cục kiểm soát ô nhiễm tổ chức Hội thảo “kháng thuốc và sức khỏe môi trường”    06/06/2017
Công bố Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm đường bờ tỉnh Tiền Giang đã được phê duyệt    28/05/2017
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải coi công tác thanh, kiểm tra là nhiệm vụ ưu tiên số 1    14/03/2017