Truy cập nội dung luôn

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019
Sáng ngày 22/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Mỹ Tho và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Chủ động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống thiên tai

» COP 22: Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo Đối tác NDC

» Quản lý rủi ro thiên tai để giảm tối đa thiệt hại

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ diễn ra chiều ngày 21/02, tại Hà Nội.
 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu kết luận tại cuộc họp
 
Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).


Ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ KH&CN báo cáo tại cuộc họp 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Đồng, Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết, Vụ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; công nghệ cao; chuyển giao công nghệ; ứng dụng năng lượng nguyên tử; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; sở hữu trí tuệ; đo lường và chất lượng sản phẩm đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ KH&CN đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT và các quy định của pháp luật chuyên ngành; đảm bảo đầy đủ, bao quát, không bỏ sót nhiệm vụ. Do vậy, về cơ bản Vụ KH&CN không kiến nghị sửa đổi chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Về rà soát cơ cấu tổ chức của Vụ, hiện nay gồm 3 phòng chuyên môn, hoạt động của Vụ luôn thông suốt, hiệu quả; các mảng công việc phân theo phòng cũng được triển khai thuận lợi; thúc đẩy làm việc nhóm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng công việc. Vì vậy, Vụ KH&CN cũng đề nghị được giữ nguyên cơ cấu tổ chức hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo lĩnh vực quản lý cả Bộ, đồng thời có sự tổng hợp theo từng mảng nghiệp vụ quản lý KH&CN, Vụ trưởng Nguyễn Đắc Đồng cho biết, Vụ cũng đã sắp xếp, chỉnh sửa chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp hơn. Cụ thể, Vụ đang rà soát, bổ sung thêm nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng quy định tại Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC- BKHCN ngày 25/08/2014 về hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập; bổ sung thêm nội dung quản lý hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN; đồng thời chi tiết hơn những quy định trong công tác tổng hợp, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch KH&CN theo đúng nhiệm vụ đang triển khai.


Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã nhấn mạnh và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị phải theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không tăng đầu mối, không tăng biên chế và không làm tăng nguồn chi từ Ngân sách.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ tại cuộc họp; Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất về bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ KH&CN; yêu cầu Vụ chủ trì tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ bảo đảm trình Bộ trưởng trước ngày 25/02/2017.

Thứ trưởng cho rằng, do hoạt động của Vụ KH&CN vừa mang tính chuyên môn sâu về các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, vừa gắn kết với nghiệp vụ quản lý rộng liên quan, vì vậy, nhiệm vụ KH&CN phải được thực hiện đồng bộ nhằm bảo đảm việc hỗ trợ cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phát triển và nâng cao tiềm lực cũng như là ứng dụng kết quả, chuyển giao, đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ. Để đạt được các mục tiêu đó, Thứ trưởng đề nghị Vụ KH&CN cần sắp xếp,chỉnh sửa chức năng nhiệm vụ theo hướng nhóm công việc cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn; đồng thời chỉnh sửa quy định chi tiết hơn công tác xây dựng, điều chỉnh kế hoạch KH&CN theo đúng nhiệm vụ đang triển khai. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Quỹ phát triển KH&CN cấp Bộ sẽ được thành lập. Để Quỹ đi vào hoạt động hiệu quả, Vụ cũng cần bổ sung nội dung quản lý hoạt động của Quỹ vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

CTTĐT
Nguồn: http://www.monre.gov.vn


Tin liên quan
Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học    06/12/2018
Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả cho xây dựng chính sách, chiến lược của ngành tài nguyên và môi trường    22/02/2017
Thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin với Tập đoàn Microsoft    09/12/2016
Hội thảo kết nối doanh nghiệp giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) trong lĩnh vực Môi trường    24/11/2016
Việt Nam - Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác trong sử dụng tiết kiệm năng lượng    11/11/2016
Phê duyệt Đề án tham gia Triển lãm quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi trường lần thứ 27 (Pollutec 2016)    31/10/2016
Dịch vụ hành chính công trực tuyến: Tiện lợi và tiết kiệm    27/09/2016
Đổi mới trong công tác quản lý và phát triển khoa học và công nghệ    12/09/2016
Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng DVHC công tỉnh Tiền Giang    25/08/2016
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai    01/08/2016

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Nghị định về công tác văn thư số 30/2020/NĐ-CP
 Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
 Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 896/KHLT-STN&MT-BĐBP-UBND ngày 07/3/2019 phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông
 Công văn 1241/STNMT-NKS&B ngày 28/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 426/BC-VPĐKĐĐ

» Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu dân cư dọc Sông Tiền - TPMT, Cty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Kế hoạch: Đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Công văn v/v triển khai thực hiện Thông tư số 25 của Bộ TN&MT và Công văn số 484 của Chính phủ

» Tổ chức triển khai kế hoạch của Ngành sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

» Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» NGHỊ QUYẾT: Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

» Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

» Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

» Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong lương lai tại Khu dân cư dọc sông Tiền - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1)

» Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2019

» Thông báo Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải

» Công văn về việc đăng công khai kết quả kiểm tra trên Trang thông tin điện tử

» Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

» Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tai Khu dân cư dọc sông Tiền - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn I) Công ty cổ phần Tây Bắc làm chủ đầu tư

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 362
  Tổng lượt truy cập: 994018