Truy cập nội dung luôn

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019
Sáng ngày 22/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Mỹ Tho và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Chủ động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống thiên tai

» COP 22: Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo Đối tác NDC

» Quản lý rủi ro thiên tai để giảm tối đa thiệt hại

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước

Sáng 15/3, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017. Cùng tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Phương Hoa và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ
lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu lĩnh vực đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý đáp ứng yêu cầu quản lý không gian, các vùng đặc quyền kinh tế, các vùng lãnh thổ, quyền tài phán quốc gia và các quyền chủ quyền của đất nước. Đẩy mạnh tham gia hợp tác quốc tế để giải quyết các bài toán toàn cầu và khu vực về nghiên cứu khoa học trái đất, ứng dụng công nghệ hiện đại phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế.

Từng bước đáp ứng yêu cầu của ngành phục vụ phát triển đất nước

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động lĩnh vực đo đạc và bản đồ (ĐĐBĐ), ông Phan Đức Hiếu - Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Cục luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Bộ cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Cụ thể:

Cục đã xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các đề án, dự án chuyên môn, từng bước đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý của ngành; đã xây dựng được hệ thống bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000 phủ trùm toàn quốc; bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 các khu vực đô thị, khu vực công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm phục vụ cho việc quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án thử nghiệm cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở luôn được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và ứng dụng trong thực tiễn;

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai các dự án mà Việt Nam hỗ trợ cho Lào, Campuchia đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa Cục ĐĐBĐ Việt Nam với các cơ quan chuyên môn của Lào và Campuchia…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Phan Đức Hiếu cũng nêu những khó khăn, tồn tại cần được khắc phục như: Việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm; chưa có Luật Đo đạc bản đồ để tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh trong thực hiện quản lý nhà nước thống nhất hoạt động ĐĐBĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; việc đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ ĐĐBĐ còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành; thiếu hụt đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu…


Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị triển
khai nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017

Những vấn đề đặt ra

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị: Cục Viễn thám quốc gia, Tổng Công ty TN&MT, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ đã có những kiến nghị với lãnh đạo Bộ TN&MT nhằm đẩy mạnh sự phát triển của lĩnh vực ĐĐBĐ để đáp ứng yêu cầu quản lý của từng lĩnh vực ngành TN&MT, của các địa phương, góp phần cho sự phát triển KT-XH của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian tới là hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ mà Chính phủ đã phân công cho Bộ TN&MT chủ trì xây dựng, sớm trình Quốc hội xem xét thông qua. Thứ trưởng yêu cầu, song song với việc hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Cục ĐĐBĐ và Cục Viễn thám Quốc gia cũng cần tích cực phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động viễn thám để trình Chính phủ ban hành ngay sau khi dự án luật này được Quốc hội thông qua. Cục ĐĐBĐ cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ TN&MT để thực hiện tốt công tác biên giới, địa giới.


Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam báo
cáo tổng kết tại triển khai nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những hoạt động và kết quả đạt được của lĩnh vực ĐĐBĐ trong những năm qua, từ hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng chiến lược phát triển ngành, công tác biên giới địa giới, phân giới cắm mốc góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới và hải đảo; tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, lĩnh vực ĐĐBĐ còn có những tồn tại, bất cập cần được quan tâm đầu tư phát triển để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý và hội nhập quốc tế trong thời gian tới, như: Hạ tầng đo đạc bản đồ còn yếu kém, lạc hậu; Hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia không được cập nhật thường xuyên; Hệ thống độ cao quốc gia không được cập nhật thường xuyên; Chưa tiếp cận được hệ ảnh viễn thám mới để phục vụ phủ trùm toàn quốc; Triển khai Chiến lược phát triển ngành còn chậm; Một số dự án triển khai chưa đáp ứng tiến độ đề ra; Lực lượng cán bộ chuyên môn tuy đông nhưng chưa mạnh, thiếu cán bộ chuyên môn sâu có trình độ cao...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Ngành ĐĐBĐ có truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, cần phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành TN&MT trong sự phát triển chung của đất nước.

Trước hết, cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật lĩnh vực ĐĐBĐ, cụ thể là Luật Đo đạc và bản đồ cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ĐĐBĐ, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động ĐĐBĐ cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành ĐĐBĐ Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển ngành ngang tầm với các nước trong khu vực và tiếp cận với công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Rà soát các định mức, đơn giá ĐĐBĐ, điều chỉnh cho phù hợp với mức độ ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động ĐĐBĐ và tình hình thực tiễn hiện nay.

Thứ ba, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật ĐĐBĐ bao gồm hệ tọa độ quốc gia và lưới độ cao quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Trong đó tập trung vào việc xây dựng hệ thống trạm định vị vệ tinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống độ cao quốc gia, mô hình Geoid để công bố. Hoàn thành việc xây dựng các trụ mốc ăng ten trạm CORS; tổ chức mua sắm thiết bị máy móc trạm CORS nhằm sớm đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ quốc gia. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát tình hình sụt lún khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP.Hồ Chí Minh để trên cơ sở đó tích hợp với các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phục vụ chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, Thực hiện việc cập nhật, bổ sung hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; dữ liệu địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn tại một số khu vực kinh tế trọng điểm. Sớm ban hành quy định về cập nhật, tích hợp, khai thác, chia sẻ các thông tin địa lý cho các ngành, các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhất là công tác lập quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp theo chỉ đạo của Chính phủ; triển khai công tác phân định ranh giới hành chính trên biển để giao cho các địa phương quản lý; phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những điểm tranh chấp về địa giới hành chính do lịch sử để lại.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp với Ủy Ban biên giới quốc gia, các Bộ ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ việc phát triển lĩnh vực ĐĐBĐ.

Thứ sáu, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về ĐĐBĐ nhằm huy động các nguồn lực, tri thức, công nghệ hiện đại phục vụ phát triển ngành. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác chuyển giao đối với các nước trong khu vực, đặc biệt với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Campuchia.

Thứ bảy, tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chuyên môn trình độ cao để phục vụ phát triển lĩnh vực ĐĐBĐ.

 


Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ năm 2017

Kết thúc phần phát biểu, Bộ trưởng yêu cầu ngay sau cuộc họp này, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam rà soát, tổng hợp lại các cơ sở dữ liệu ĐĐBĐ quốc gia mà Bộ TN&MT đang quản lý để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp cận, khai thác sử dụng thống nhất, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

CTTĐT (ảnh: Khương Trung)
Nguồn: http://www.monre.gov.vn


Tin liên quan
Hội thảo chuyên đề về công tác đo đạc và bản đồ năm 2018    01/12/2018
Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước    16/03/2017
Ứng dụng, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực    29/12/2016
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ I, khóa XIV    14/11/2016
Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ    10/06/2016
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ    12/05/2016
Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm    08/04/2016
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám    04/04/2016
Việt Nam, Lào hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới    17/03/2016
Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ    11/05/2015

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Nghị định về công tác văn thư số 30/2020/NĐ-CP
 Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu
 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
 Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 896/KHLT-STN&MT-BĐBP-UBND ngày 07/3/2019 phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông
 Công văn 1241/STNMT-NKS&B ngày 28/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 825/BC-VPĐKĐĐ

» Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước năm 2020 số 5901/KH-STNMT

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 504/BC-VPĐKDĐ

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy số 426/BC-VPĐKĐĐ

» Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu dân cư dọc Sông Tiền - TPMT, Cty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Kế hoạch: Đối thoại với tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Công văn v/v triển khai thực hiện Thông tư số 25 của Bộ TN&MT và Công văn số 484 của Chính phủ

» Tổ chức triển khai kế hoạch của Ngành sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

» Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» NGHỊ QUYẾT: Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

» Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

» Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

» Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang

» Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong lương lai tại Khu dân cư dọc sông Tiền - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1)

» Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2019

» Thông báo Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Cát Long Hải

» Công văn về việc đăng công khai kết quả kiểm tra trên Trang thông tin điện tử

» Thông báo về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

» Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tai Khu dân cư dọc sông Tiền - thành phố Mỹ Tho (giai đoạn I) Công ty cổ phần Tây Bắc làm chủ đầu tư

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 187
  Tổng lượt truy cập: 993520