Truy cập nội dung luôn

TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây
Ngày 29/05/2019, Đồng chí Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách xã Long Vĩnh đã tham dự cùng Ban Chỉ đạo huyện Gò Công Tây, Ban chỉ đạo Nông thôn mới của xã và các đồng chí thuộc phụ trách các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới - xã Long Vĩnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng xã Nông thôn mới.

» Hội nghị sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quí II/2019

» Hội nghị ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông

» Buổi gặp gỡ giữa Giám đốc Sở với nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây

» Hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 1625/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc giao khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

» Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh và Đề án quản lý, sử dụng đất do nhà nước quản lý

» Triển khai Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020

» Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

» Hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

NƯỚC - BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NƯỚC - BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và phát động phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Công văn số 4771/BTNMT-TTTNMT ngày 05/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 4199/UBND-KT ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 5013/KH-STNMT ngày 24/9/2018 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

 


Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

         Sáng ngày 29/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ mít tinh của tỉnh Tiền Giang hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và phát động phong trào "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông" tại Trường tiểu học Vàm Láng 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.

​          Tham dự buổi Lễ mít tinh có Ông Phạm Văn Trọng - TUV.GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bà Đoàn Thị Thanh Khỏi - PCT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ông Lê Hoàng Việt - PCT UBND huyện Gò Công Đông cùng hơn 700 cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh và đại diện nhân dân của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Đông cùng tham dự.

          Phát biểu tại buổi Lễ mít tinh, Ông Phạm Văn Trọng - TUV. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. 

         Đồng thời, để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động và kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, làm sạch môi trường thông qua một số giải pháp sau đây:

         Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu bức xúc của công tác BVMT, triển khai và phổ biến rộng rãi hơn Luật BVMT năm 2014, tích cực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 bằng những hành động thiết thực nhất, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi người dân tự giác tham gia công tác BVMT. Nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường như: giáo dục hành động bảo vệ môi trường, mô hình đoạn đường không rác, mô hình thu gom rác thải sinh hoạt ở khu dân cư,... cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư ở các xã nông thôn mới để thúc đẩy cải thiện môi trường và sớm đạt các tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới.

         Hai là, tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính; bảo vệ trồng và chăm sóc cây xanh; sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững. Quan tâm đến việc tái chế, tái sử dụng chất thải, thu gom xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, vì một môi trường nông thôn bền vững. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã/huyện nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền và vận động thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn; thu gom và xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chăn nuôi hợp vệ sinh; dừng và giảm các hoạt động gây suy thoái và ô nhiễm môi trường, sử dụng và thải bỏ từ nhựa phải đảm bảo yêu cầu về BVMT, đồng thời phát triển các hoạt động nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

           Ba là, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh chống thoái hóa và ô nhiễm môi trường đất, có giải pháp duy trì và bảo vệ các hệ sinh thái một cách hiệu quả và bền vững. 

         Các tổ chức, cá nhân cần đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ thân thiện với môi trường trong xử lý môi trường nông thôn, Cải tiến nâng cao hiệu quả công nghệ xử lý triệt để chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, nông nghiệp và chất thải sinh hoạt. 

        Bốn là, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa về BVMT, xác định rõ trách nhiệm BVMT của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ đối với công tác BVMT. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về BVMT, đặc biệt đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường đang gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

        Cũng trong buổi Lễ mít tinh, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông cùng phát động và kêu gọi các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông góp phần bảo vệ môi trường trong xây dựng xã/huyện nông thôn mới và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

       Ngoài ra, nhân dịp Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường trao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Vàm Láng 15 thùng rác loại 660 lít, nhựa composite hỗ trợ thị trấn Vàm láng, huyện Gò Công Đông trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Vàm Láng.

         Sau Lễ mít tinh 45 Đoàn viên thanh niên Sở và Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát 500 túi vải không dệt thân thiện với môi trường trên địa bàn khu phố 1, 2, 3 và 4, thị trấn Vàng Láng và 100 Đoàn viên thanh niên huyện Gò Công Đông ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom và xử lý các bãi rác tự phát, giải quyết những điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đường huyện lộ 10 - khu phố 3 và đầu đường hẻm 1 - khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng; 50 Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Vàm Láng, ra quân tuyên truyền và vận động các hộ gia đình giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa tại khu phố Chợ 1 và 2, khu phố Lăng 1, 2, 3 - thị trấn Vàng Láng, huyện Gò Công Đông nhằm kêu gọi mọi người giảm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa hãy chung tay quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững.


Lãnh đạo Sở trao thùng rác cho UBND Thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông


Hình đại biểu tham dự mít tinh

        Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chọn tổ chức trên địa bàn thị trấn Vàm Láng đã tạo ra sức lan tỏa râu rộng trên địa bàn toàn tỉnh kêu gọi sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với việc bảo vệ môi trường; huy động các lực lượng xã hội tích cực tham gia vào các hoạt động vì môi trường sống chung của cộng đồng.

Huỳnh Thị Tú Quyên – CCBVMT


Tin liên quan
Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 và phát động phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    17/12/2018
Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.    24/09/2018
Thông báo, dự báo và cảnh báo mực nước tháng 7/2018    06/08/2018
Chợ Gạo tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2018    04/04/2018
Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường năm 2017    26/03/2018
Quyết định 279/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung    27/02/2017
Lễ phát động Chương trình “Gom nước, vững bước Trường Sa”    06/10/2016
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước    28/09/2016
Tìm giải pháp đột phá, hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng ĐBSCL    27/09/2016
Thủ tướng nói về an ninh nguồn nước sông Mekong, căng thẳng Biển Đông    09/09/2016

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới 2019
Sáng ngày 22/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Mỹ Tho và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

» Bộ tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016)

» Chủ động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống thiên tai

» COP 22: Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo Đối tác NDC

» Quản lý rủi ro thiên tai để giảm tối đa thiệt hại

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 896/KHLT-STN&MT-BĐBP-UBND ngày 07/3/2019 phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông
 Công văn 1241/STNMT-NKS&B ngày 28/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và tiêu chí số 7 về môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Gò Công Đông đến năm 2020
 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ dưới 20ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

» Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

» Báo cáo về danh sách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

» Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai tại Khu dân cư dọc sông Tiền - Thành phố Mỹ Tho (giai đoạn 1) Công ty Cổ phần Tây Bắc làm chủ đầu tư

» Thông báo đường dây nóng

» Thông báo về việc tìm đơn vị để thực hiện gói thầu "Thu và phân tích mẫu môi trường phục vụ quan trắc chất lượng môi trường khu vực Kho chứa VTNN Trường Sơn tại ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang"

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 tại Trung tâm Công nghệ thông tin

» Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Tiền Giang

» Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc

» Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019

» Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang

» Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường

» Thông báo đối thoại với tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên năm 2018

» Thông báo, dự báo và cảnh báo Tài nguyên nước dưới đất (tháng 5 năm 2018)

» Thông báo đường dây nóng về việc tiếp nhận phản ánh thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

» Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đặc biệt công chức không qua thi tuyển.

» Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hoá đất tỉnh Tiền Giang kỳ đầu

» Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang thông báo về việc cảnh báo có một số cá nhân, tổ chức mạo nhận Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mua sách, tài liệu,..vv..

» Thông báo đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 8058
  Tổng lượt truy cập: 554698