Truy cập nội dung luôn

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Theo đó, có 14 hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép.

Cụ thể: 1- Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 3- Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao; 4- Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay; 5- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; 6- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; 7- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; 8- Thành lập bản đồ hành chính; 9- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; 10- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; 11- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; 12- Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý; 13-Khảo sát địa hình; đo đạc công trình; 14- Kiểm định các thiết bị đo đạc.
Nghị định cũng quy định cụ thể 3 điều kiện để tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và quy định rõ, hoạt động đo đạc và bản đồ phải bảo đảm cung cấp dữ liệu địa lý phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Công trình xây dựng đo đạc là tài sản của Nhà nước, phải được sử dụng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Phạm Trung

 


Tin liên quan
Hội thảo chuyên đề về công tác đo đạc và bản đồ năm 2018    01/12/2018
Đo đạc và bản đồ phải bảo đảm hạ tầng thông tin địa lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu quản lý không gian và các quyền chủ quyền của đất nước    16/03/2017
Ứng dụng, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực    29/12/2016
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ I, khóa XIV    14/11/2016
Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ    10/06/2016
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ    12/05/2016
Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm    08/04/2016
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám    04/04/2016
Việt Nam, Lào hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới    17/03/2016
Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ    11/05/2015

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 19
  Tổng lượt truy cập: 1046147