TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Khẩn trương hoàn thiện “Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng biển Việt Nam”, trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 2, Khóa XIV
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc chỉ đạo thực hiện tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra sáng ngày 5/7, tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

» Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quy định về phương pháp tính, mức thu, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

» Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016 và kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới (08/6)

» Triển lãm bản đồ về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày 09/6, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 của Bộ TN&MT trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

» Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ

» Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm

» Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản"
Ngày 21/6, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

» Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh

» Khoa học và công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn để phục vụ phát triển bền vững đất nước

» KH&CN: Phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

VĂN BẢN MỚI
 Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
 Thông tư 11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016 của Bộ TN&MT Ban hành Định mức Kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1/50.000
 Biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT ngành TN&MT
 Thông tư 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TN&MT Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo