TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng
Sáng ngày 25/7/2016 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.

» Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ 2

» Nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Đỗ Thị Mười

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Ngày 09/6, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016 của Bộ TN&MT trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

» Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ

» Xây dựng hệ thống quan trắc dịch chuyển địa động lực ven biển phục vụ cải chính số liệu quan trắc mực nước biển trung bình hàng năm

» Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đổi mới trong công tác quản lý và phát triển khoa học và công nghệ
Chiều ngày 09/9, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

» Tra cứu thủ tục hành chính trên Cổng DVHC công tỉnh Tiền Giang

» Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai

» Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với nhóm thủ tục hành chính "Cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản"

VĂN BẢN MỚI
 Công văn số 3185/BC-STNMT ngày 15/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nhanh tình hình trang bị máy đo độ ồn đến ngày 10/8//2016
 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các cơ quan khối Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang