TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Tổ chức lớp đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu
Thực hiện Thông tư 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

» Vai trò Công đoàn trong cơ quan quản lý nhà nước

» Tham dự hội thi "Dân vận trong hệ thống chính quyền năm 2011"

» Thứ trưởng BTNMT đến thăm và làm việc tại Tiền Giang

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chúng ta
Trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói riêng.

» Những điểm mới của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ

» Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

» Vì sức khoẻ của mỗi người - Vì môi trường xanh hãy hạn chế sử dụng túi nylon và đồ nhựa khó phân huỷ

NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Danh sách các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước đã được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Theo Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

» Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mở rộng đảo, đá ở Biển Đông

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tin tức mới nhất cơn bão Noul rất mạnh tiến về biển Đông
(ĐSPL) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noul di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến...

» Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ

ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

Quản lý khoáng sản chưa thăm dò: Quyết liệt vào cuộc giữ tài nguyên
Phú Thọ là địa phương còn nhiều khu vực có khoáng sản nhưng chưa được thăm dò đánh giá trữ lượng.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Về việc vận hành thử nghiệm phần mềm "Một cửa điện tử"
Ngày 15/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm “Một cửa điện tử” được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.tiengiang.gov.vn.
VĂN BẢN MỚI
 Thông tư quy định về bản đồ địa chính
 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo chiến sách Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030