TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Sớm hoàn thiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, chiều ngày 9/6, tại Hà Nội. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

» Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho

» Hội nghị “Tham vấn các phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tin tức mới nhất cơn bão Noul rất mạnh tiến về biển Đông
(ĐSPL) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noul di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến...

» Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ

ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

Quản lý khoáng sản chưa thăm dò: Quyết liệt vào cuộc giữ tài nguyên
Phú Thọ là địa phương còn nhiều khu vực có khoáng sản nhưng chưa được thăm dò đánh giá trữ lượng.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Về việc vận hành thử nghiệm phần mềm "Một cửa điện tử"
Ngày 15/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm “Một cửa điện tử” được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.tiengiang.gov.vn.
VĂN BẢN MỚI
 Thông báo áp dụng chính thức quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.
 V/v hành nghề khoan nước dưới đất của Cty TNHH xây dựng Phú Quí
 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 Văn bản về việc phân công trực, tổ chức trả lời các câu hỏi trong đợt giao lưu trực tuyến từ ngày 29/5/2015 đến hết ngày 04/6/2015
 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;