TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TIN HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Hội nghị tuyên truyền, triển khai về Tài nguyên Nước tại huyện Chợ Gạo
Tiếp theo các Hội nghị tuyên truyền tại huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ tho, huyện Châu Thành theo Kế hoạch số 3428/KH-STNMT ngày 13/8/2015 về tổ chức tuyên truyền, triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định trong nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất và các quy định pháp luật liên quan.

» Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

» Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi con cán bộ, công chức, viên chức của Sở

» Trung tâm Quan trắc tổ chức tập huấn an toàn hóa chất tại Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Cai Lậy

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Sớm hoàn thiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, chiều ngày 9/6, tại Hà Nội. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

» Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án VLAP trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho

» Hội nghị “Tham vấn các phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”

MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG

Hội nghị nhân rộng các mô hình trong hoạt động bảo vệ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 24/11/2015, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Kế hoạch phối hợp liên tịch năm 2015 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nhân rộng các mô hình trong hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

» Tham vấn báo cáo đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công

» Hội nghị tổng kết trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2014 - 2015

» Mittinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 và phát động thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới

NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NƯỚC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Quy định kỹ thuật quy hoạch Tài nguyên Nước
Ngày 29/9/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước.

» Hội nghị tuyên truyền, triển khai về Tài nguyên Nước tại huyện Châu Thành

» Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

» Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tin tức mới nhất cơn bão Noul rất mạnh tiến về biển Đông
(ĐSPL) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noul di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá việc thực hiện các công tác: Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, phổ biến...

» Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động đo đạc, bản đồ

ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN

Quản lý khoáng sản chưa thăm dò: Quyết liệt vào cuộc giữ tài nguyên
Phú Thọ là địa phương còn nhiều khu vực có khoáng sản nhưng chưa được thăm dò đánh giá trữ lượng.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Về việc vận hành thử nghiệm phần mềm "Một cửa điện tử"
Ngày 15/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm phần mềm “Một cửa điện tử” được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.tiengiang.gov.vn.
VĂN BẢN MỚI
 Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai
 Thông báo áp dụng chính thức quy trình xử lý văn bản đến và đi trên Văn phòng điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.
 V/v hành nghề khoan nước dưới đất của Cty TNHH xây dựng Phú Quí
 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.